Tájékozódj

© BLSZSZK


Közösségi

© BLSZSZK


Nemzetközi kapcsolatok

© BLSZSZK


Közérdekű adatok

© BLSZSZK


Kiemelt események

© BLSZSZK


Statisztikák

© BLSZSZK

TÉMAHÉT

A Borbély Lajos Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium

Salgótarján

Család címmel

2010.04.07-től 2010.04.16-ig

TÁMOP-NÓGRÁDKOMP 3.1.4.-08/2-2009-0189 azonosító számú pályázat teljesítésének feltétele a témahét tartása.

A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium tanárai a 9. b szakiskolai osztályban valósították meg a témahetet. A tanulók a család témakörét dolgozták fel a tanítási órákon. A témahét szervezésénél a tananyag komplex elsajátítására törekedtek. Ezt változatos módszerekkel, a hagyományostól eltérő csoportalkotási módokkal, tanulásszervezéssel kivitelezték. A foglalkozások végére tárgyi vagy szellemi produktumot állítottak elő a diákok, melyek az adott témát vagy gondolatkört tükrözték.  A kivitelezés sikeres volt, mert a 9. b osztály tanulói és tanárai aktívan részt vettek a munkában. A kölcsönös együttműködés erősítette a kohéziós erőt. A tanulók felismerhették saját képességeik lehetőségét a feladatok megoldása során. A foglalkozások nem feltétlenül kapcsolódtak a tankönyvi tananyaghoz, hanem az adott tantárgyhoz. A hangsúly elsősorban az ismeretek megszerzésének folyamatán volt. A témahét hozadéka, hogy pozitív tanulási légkört teremtett, és sokoldalú lehetőséget adott az  egyéni  és társas tanulási helyzetekre.

A család témahét

Résztvevő tanárok a 9. b osztályban:

Halászné  Pozsik Olga, Oláhné Antal Katalin, Képesné Kövessy Margit, Domonkos Ferenc, Képes  Gyula,  dr Petrásné Lengyel Magdolna, Pribisán  Gábor, Kálmán Melinda,Tóth Dóra, Farkasné Vincze Judit, Kunné  Sörös Márta, Alabér Zoltán, Deladi Ildikó, Dudumai Gabriella)

A témahét programja:

 A családdal kapcsolatos ismeretek megszerzésének  folyamata   a különböző tanítási órákon

Pedagógiai cél:

- Kompetencia alapú oktatás megismerése és elterjesztése
- A digitális készségek fejlesztése, és a digitális írásbeliség elsajátítása.
- Változatos szervezeti formák és módszerek bevezetése
- Esélyegyenlőség javítása az egyenlő hozzáférés biztosításával.
- A tanítási szakaszban minden tantárgy ismeretanyagát a család témaköré építettük fel.
- Hagyományostól eltérő csoportalkotási módok alkalmazása a hatékony egyéni fejlesztés érdekében.

A megvalósítás színterei a tanítási órákon történt.

Magyar nyelv és irodalom : Arany János Családi kör, Itálo Calvino: Házastársak Matematika: Családfa, családtagok rendezése
Történelem:
A család szerepe az egyes történelmi korszakokban
Életvitel:
A család fogalma, A családi konfliktuskezelés ,az ókori athéni és spártai nevelés összehasonlítása.
Földrajz: A család lehetőségei a vízgazdálkodás terültén
Fizika: Energia a háztartásban
Biológia: Táplálkozás a családban
Kémia: A fémek szerepe a családi életben
Német: A család
Angol: A család
Ének: A családi élet megjelenése a népdalokban és a zenében
Informatika: A család kialakulásának története, családi ünnepek
Osztályfőnöki óra: A család

Fejlesztendő kompetenciák:

-Szóbeli kifejezőképesség
-Együttműködési képesség
-Ismeretszerző képességek
-Kreativitás
-Figyelem fejlesztése
-Kommunikációs készségek
-Önálló tanulás
-Önismeret
-Empatikus képességek
-Vitakultúra
-Konfliktuskezelés

Időkeret: 2010.04.07-2010.04.16.

Alkalmazott  munkaformák :

- csoportmunka
- szituációs játék
- internet használata
- rajzok készítése
- szövegértési feladatok


Felhasznált eszközök:

 Projektor, számítógép, fénymásolt szövegek,rajzeszközök,szakkönyvek.


A témahét megvalósításának tapasztalatai
:

A család témát különböző oldalról  dolgozták fel a kollégák a tanórákon. Ez a helyzet megkívánta, hogy a tanárok átfogó módon gondolkodjanak. A hagyományos pedagógus szerep is átalakult, mert a társas készségeket fejlesztette mind a kollégák, mind a tanulók körében. A tanulói produktumok elkészítése a gyerekek sikerélményhez jutását segítette. Érdekes tapasztalatot jelentett, hogy az ismeretszerzés, ha manuális tevékenységgel párosul, akkor a diákok nagyobb érdeklődéssel és intenzitással fognak hozzá a munkához.


Tanulói vélemények a témahétről:

- Nekem az tetszett legjobban, amikor csoportban dolgoztunk, és filmet néztünk, meg rajzoltunk. Még az is tetszett, amikor matekon családfát csináltunk.
- A témahéten nekem legjobban tetszett a rajzolás, amivel elment az idő, és élveztem rajzolni.
- A rajzolás tetszett.
- Tetszett, amikor vetítettek.
- Rajzolás tetszett a legjobban.
- Az tetszett a legjobban, hogy a családról beszéltünk.
- Nekem az tetszett, hogy a Mézga családból a hibás nevelési módokat megbeszéltük.
- Tetszett a rajzolás és a ragasztás is.
- A rajzolások tetszettek


Salgótarján,2010.04.19.

Képesné Kövessy Margit

a témahét vezetője


 • A kollégák tanórai értékelése
 • 

  Kapcsolat

  © BLSZSZK


  Oktatói Portál

   Név:

   Jelszó:

  © BLSZSZK


  Tagintézményeink

  © BLSZSZK


  TÁMOP 3.1.4

  © BLSZSZK


  Nógrád TISZK

  © BLSZSZK


  Adminisztrátori felület

   Név:

   Jelszó:

  © BLSZSZK

  
  Copyright © 2007 Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - az oldal Fejlesztés alatt áll!